Program wyborczy Jarosława Kruka, kandydata na burmistrza MiG Busko-Zdrój - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Program wyborczy Jarosława Kruka, kandydata na burmistrza MiG Busko-Zdrój

2 kwietnia 2024 | Jarosław Kruk infoBusko.pl | | 9 komentarzy

1. Wprowadzenie systemu konsultacji społecznych’ w odniesieniu do inwestycji gminnych i działań o dużej wartości finansowej.

2. Obniżanie podatków w celu zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańcom i przedsiębiorcom. Podniesie to atrakcyjność inwestycyjną Gminy i zainicjuje szerszy napływ kapitału zewnętrznego i nowych inwestorów. W szczególności obniżenie stawek podatku od środków transportowych’ do poziomu najatrakcyjniejszego na tle innych gmin. Zachęci to do rejestrowania na powrót floty przewozowej w Busku-Zdroju i podniesie wpływy z tego tytułu do kasy Gminy.

3. Stop dalszemu wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców miasta! W pierwszej kolejności przywrócenie normalnego ruchu samochodowego na odcinku zbiegu ulic Waryńskiego i 1 Maja, pomiędzy BSCK, a hotelem Bristol Art & Medical SPA’.

4. Dbałość o właściwy stan techniczny i przejezdność dróg, ulic i chodników – w szczególności zimą’ – na terenie miasta i sołectw gminy.

5. Zdecydowane działania zmierzające do zbudowania pełnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wszystkich sołectwach Gminy Busko-Zdrój. Gdy sąsiednie gminy Stopnica i Kije są skanalizowane prawie w 100 %, to w uzdrowiskowej gminie Busko-Zdrój, na 47 sołectw , 30 nadal jest nieskanalizowanych. Priorytet: dociągnięcie bieżącej czystej wody wodociągowej do gospodarstw w Budzyniu i do budynku socjalnego’ w Radzanowie.

6. Ponowne uruchomienie Ośrodka Zdrowia’ w Szczaworyżu, zamkniętego przez burmistrza i radnych pod koniec 2020 r. W chwili jego zamknięcia, chęć leczenia się w tej przychodni deklarowało ok. 800 osób. Wykonanie niezbędnego remontu obiektu oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych na bieżące jego utrzymanie i na etaty lekarskie i pielęgniarskie.

7. Ponowne uruchomienie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOPIS).
Co to jest ZOPiS i czym się ta jednostka zajmowała informował dyrektor ZOPiS Jerzy Radziwolski’ 17.09.2015 r. na XI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju: Od 40 lat ZOPiS wcześniej ZEAS, obsługuje oświatę. Obsługujemy wszystkie czynności dyrektorskie, które nie są związane z dydaktyką, żeby dyrektorzy mieli więcej siły na organizację i dydaktykę. Zajmujemy się sprawami kadrowymi, finansowymi, płacowymi i innymi jakie są. Nasz zeszłoroczny obrót to 31 mln zł. We wszystkich innych samorządach, które sprawdziliśmy do których zwracaliśmy się, organizacja obsługi wygląda właśnie tak, że jest organ, firma powołana do organizacji. Coś w tym musi być, bo ustawodawca chce wprowadzić tzw. CUW, czyli Centra Usług Wspólnych, który chce w ten sposób centralizować obsługę jednostek. Wydaje mi się, że nie najlepiej dla naszej gminy, jeżeli byśmy z tej obsługi rezygnowali”.

8. Wspieranie rozwoju i kształcenia dzieci i młodzieży. Podniesienie nakładów na edukację i zwiększenie dostępu młodych mieszkańców do istniejącej miejsko-gminnej bazy sportowej i kulturalnej. W szczególności ułatwienie dostępu do świetlic wiejskich i zatrudnienie w nich tzw. „świetliczanek”, animatorów, którzy będą się zajmowali prowadzeniem atrakcyjnych zajęć i programów z dziećmi i młodzieżą. Podobnie, w ramach Domu Kultury/BSCK wskrzeszenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, w ramach których mogłyby one kształcić i rozwijać umiejętności językowe, plastyczne, wokalne, itp. podobnie jak to funkcjonuje w Pińczowskim Domu Kultury.

9. Utworzenie na terenie miasta i na terenie gminy komunikacji miejskiej i podmiejskiej przy współpracy z MPK Kielce’, w oparciu o nowoczesne, przestronne i bezpieczne autobusy niskopodwoziowe, podobne do tych, które kursują na linii 208 między Buskiem a Kielcami. Profesjonalny partner, brak obciążenia dla budżetu gminy z tytułu zakupu autobusów, konieczności tworzenia bazy warsztatowo-postojowej, pomieszczeń socjalno-biurowych i innych kosztów. Wstępne rozmowy i ustalenia z MPK Kielce już się odbywają.

10. Przywrócenie na terenie miasta możliwości krótkiego parkowania w sposób bezpieczny aut na szerokich chodnikach, m.in. przy sklepach, w miejscach gdzie od kilku lat uniemożliwiają to ustawione przez burmistrza Sikorę barierki. Wybudowanie na wzór Szwajcarii minirond na „wypadkowych” skrzyżowaniach. 1-sze, pilotażowo-testowe – przy Urzędzie Skarbowym, na skrzyżowaniu Grotta i Parkowej’. Umożliwienie wjazdu na rondo przy os. Piłsudskiego, u zbiegu ulic  Boh. Warszawy i Broniewskiego, również dla aut wyjeżdżających z ulicy osiedlowej od strony zachodniej.

11. Przystąpienie do budowy tańszych mieszkań komunalnych (socjalnych) – lokali na dobry start dla osób młodych oraz dla mniej zamożnych mieszkańców.

12. Rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie wzorem innych miast ( np. Jędrzejów’, Morawica, Staszów) Buskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w północnej części Gminy, z dala od stref uzdrowiskowych, na terenach sąsiadujących z drogą krajową DK73 Kielce-Tarnów. SSE będzie swoistym inkubatorem inwestycyjnym dla nowych firm, zakładów i przedsiębiorstw, działających w bezpiecznych i niegenerujących zanieczyszczeń branżach, oferujących nowe miejsca atrakcyjnej pracy i podnoszących wpływy do budżetu Gminy.

13. Wybudowanie na terenie miasta lub jednego z sołectw, lokalnej przetwórni’ (tłoczni soków i suszarni, podobnej do tej, która działa w gminie Stopnica’) gdzie każdy rolnik i sadownik z naszej gminy na preferencyjnych warunkach finansowych będzie mógł przetworzyć swoje zbiory.

14. Wspieranie rolników i produkcji rolnej na terenie naszej uzdrowiskowej gminy. Stworzenie i wypromowanie lokalnej marki zdrowej ekologicznej żywności na bazie szeroko znanej marki uzdrowiskowej gminy’.

15. Przygotowanie wyprzedzająco skutecznej strategii działania w sytuacjach zagrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Busko-Zdrój, nie odkładając tego zagadnienia do czasu uchwalenia przez Sejm przygotowywanej Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej’.

* * *○ W życiu warto stawiać sobie cele i dążyć do ich skutecznej realizacji. To one nadają sens naszym działaniom i pomagają nam osiągać to, o czym marzymy. Bez celów trudno nam wyznaczyć kierunek oraz poczuć satysfakcję z postępów, jakie osiągamy na naszej drodze. Dlatego zachęcam wszystkich do określania swoich celów, nawet tych najmniejszych, i konsekwentnego dążenia do ich osiągnięcia. Pamiętajmy, że każdy krok w ich stronę przynosi nas coraz bliżej sukcesu!
💪 #Busko-Zdrój #cele #realizacja #motywacja #postęp #Wybory 2024
* * *

Jedni obiecują, że gdy dostaną władzę to zrobią to i tamto… Inni, nie mając władzy, dysponując skromnymi środkami i ograniczonymi możliwościami od lat realizują konkretne działania.
Poniżej kilka ważniejszych spośród listy wielu wydarzeń na przestrzeni ostatnich 4 lat, których byłem pomysłodawcą, inicjatorem i autorem.


❤️ X Zjazd Absolwentów I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju [16÷18 czerwca 2023] Spotkania, Wspomnienia i Uhonorowanie 105-lecia Szkoły [VIDEO/FOTO]♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl: 🇵🇱 77. rocznica egzekucji w Lesie Wełeckim. Prelekcja historyczna i uroczystości upamiętniające jej ofiary. Busko-Zdrój, 16 lipca 2021 [VIDEO]♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl: „Projektowanie i budowa ścieżek i infrastruktury rowerowej na przykładzie Dąbrowy Górniczej, Polski i wybranych krajów europejskich” – otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe: 18.05.2022, 17:00 – Centrum Konferencyjne UBZ [VIDEO] [PREZENTACJE DO POBRANIA]♂ 


Jarosław Kruk infoBusko.pl [26.01.2022]: Strożyska: Młodzi artyści z Ponidzia porwali publiczność do wspólnego kolędowania [FOTO/VIDEO]♂


 

Jarosław Kruk infoBusko.pl [23.01.2022]: ○ RK: Teatr z Kałkowa „Opowieścią wigilijną” podbił serca widzów ze Strożysk [FOTO/VIDEO] | JKR: ❤️ Ponidzie♂


 

Jarosław Kruk infoBusko.pl [28.02.2022]: – Pielgrzymka wielkopostna z gminy Wiślica i parafii Strożyska na Św. Krzyż i Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie, 26.03.2022 r.♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl [20.12.2022]: – Teatr z Kałkowa-Godowa kolejny raz podbił serca widzów „Opowieścią wigilijną” wystawioną 18 grudnia na parafialnej scenie w ponidziańskich Strożyskach [FOTO/VIDEO]♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl [22.01.2023]: – Strożyska: Noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Żanny Żarkowej, Blanki, Roksany i… parafian, 15.01.2023 [FOTO | VIDEO]♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl [08.04.2023]: – Druga pielgrzymka wielkopostna z gminy Wiślica i parafii Strożyska na Święty Krzyż i „Misterium Męki Pańskiej” w Kałkowie-Godowie, 1 kwietnia 2023 r. [80FOTO]♂

 


Jarosław Kruk infoBusko.pl„Ora, Labora et Requiem” Wspólna adwentowa pielgrzymka gospodyń z gminy Wiślica oraz z Widuchowej do Muzeum Diecezjalnego, na Św. Krzyż i do sanktuarium w Kałkowie Godowie. Spektakl ” Opowieść Wigilijna” – 9 grudnia 2023 r. [FOTOGALERIA]♂


Jarosław Kruk infoBusko.pl: 13 stycznia 2024 r. „Opowieść wigilijna” w inscenizacji Amatorskiego Teatru Dramatycznego z Kałkowa-Godowa kolejny raz zagościła parafialnej scenie w Strożyskach i podbiła serca widzów [FOTO | VIDEO] ♂* * *

 

◙ Podobne informacje:

💥💥💥 Debata kandydatów na burmistrza w Buskim Samorządowym Centrum Kultury – 26 marca, wtorek, 18:00 [VIDEO] ♦ JKR: „Tak dalej być nie musi” – dokładnie tak!

List do Redakcji: „Debata kandydatów na burmistrza MiG Busko-Zdrój – moja analiza”

W Głogoczowie za 5,5 mln zł powstanie kolejna kładka dla pieszych nad Zakopianką. | 🟥 JKR: W Busku nad Rzewuskiego powstała kładka dla pieszych za 9,5 mln zł. O 4 miliony drożej!!

💥 ED: Zmiany personalne w kadrze zarządzającej BSCK | JKR: Kowal ukradł, Cygana powiesili ?

🟥🟥💥Kolejny groźny wypadek w Busku-Zdroju na ul. Objazdowej… ♦JKR: Inni budują obwodnice – buskie władze budują zardzewiałe kładki, kilometry deptaków, słoneczka, fontanny, zamknęły Ośrodek Zdrowia, a teraz planują za grube miliony wznieść Centrum „badania zawartości wody w wodzie”…”

🟥 bcpl: KWW Porozumienie Gmina Busko-Zdrój 2024 prezentuje program i kandydatów w wyborach samorządowych [FOTO | VIDEO] ⬛ JKR: Ale w Busku to już było….

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju – 14 marca 2024r. o godz. 10:00 – Transmisja LIVE UMiG 🔴 VIDEO @infoBusko: ♦Wolne wnioski, ♦Ad vocem Łukasza Nowaka]

List do Redakcji: „Śmieci idą w górę podobnie jak zarobki Pana Prezesa Kryczki”

ED: Sejmik nie odpowie na apel Buska-Zdroju w sprawie przejęcia uzdrowiska | Maciej Gawin: „Nie daj Boże takiego przywódcy, żeby wszedł do uzdrowiska”

Apel 22 buskich przedsiębiorców popierających przed II turą wyborów Waldemara Sikorę

👥 Porozmawiajmy sobie nieco [8]: Z Jackiem Szostakiem, kandydatem do Rady Miejskiej, o Busku i Nadolu, pracy, sporcie, działaniach społecznych i pasjach artystycznych, o wyborach i o wielu jeszcze innych sprawach

👥Porozmawiajmy sobie nieco [6]: Z ppłk Tomaszem Lewińskim o m.in. rosyjskiej rakiecie nad Polską, reakcji władz, możliwych zagrożeniach i o Obronie Cywilnej

👥 Porozmawiajmy sobie nieco [5]: Z Bartkiem Wachem z Kameduł, najmłodszym kandydatem do Rady Miejskiej, o sobie, życiu na wsi, kanalizacji i gazie, o pracy i potrzebach młodych, i o wielu jeszcze innych sprawach

👥 Porozmawiajmy sobie nieco [4]: Z państwem Sylwią i Łukaszem Janoś, kandydatem do Rady Miejskiej, o rodzinie, pracy, o tym jak żyje się w Janinie i co potrzeba na wsi, i o wielu jeszcze innych sprawach

👥Porozmawiajmy sobie nieco [3]: Z ppłk Tomaszem Lewińskim, kandydatem do Rady Miejskiej, o m.in. Busku wczoraj i dziś, studiach na WAT, cybernetyce, rakietach, CPK, deweloperach i blokach przy ul. Młyńskiej i o wielu jeszcze innych sprawach [ROZMOWA nr 3]

👥Porozmawiajmy sobie nieco [2]: Z Marcinem Łukasikiem, kandydatem do Rady Miejskiej: O sobie, Pułku Żuawów Śmierci, motoryzacyjnych tradycjach ziemi świętokrzyskiej, swoich licznych pasjach, schronie przy SP2 i o Busku-Zdroju [ROZMOWA nr 2]

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

9 odpowiedzi na “Program wyborczy Jarosława Kruka, kandydata na burmistrza MiG Busko-Zdrój”

 1. Kmicic pisze:

  Tak samorząd potrzebuje rewolucji.
  Pieniądze Krajowego Programu Odbudowy, które pojawią się w Polsce, muszą służyć podwyższeniu standardu naszego życia nie ogą być rozdrapane przez wielkich. Tu już nie chodzi o kupno pierwszego mieszkania, ale o zamianę mniejszego na większe musimy mierzyć wyżej. To zupełnie inna perspektywa. Dla mieszkańców najważniejsze się staje nie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a jakości życia wszystkich nie tylko wybranych. Sprowadzając samorząd do budowania i bieżącego zarządzania nabieramy się na narrację atrakcyjną jedynie dla samych samorządowców. Myślenie o Polsce lokalnej jako dziurawym, niedoinwestowanym i wyludniającym się ” zadupiu”, które niczym innym nie żyje, tylko łataniem dziur właśnie, to zupełnie niezrozumienie procesów zachodzących w gminach. Co by o rządach PiS nie mówić, to gospodarczo to czasy prosperity. A jednak 15 października ludzie zagłosowali przeciw niej bo stała się bowiem mniej istotna niż standardy szacunek i jakość. Podobnie z lokalnym samorządem samo budowanie już nie wystarcza, inne sprawy są ważniejsze. Kruk to zrozumiał i jako jedyny proponuje to zrobić wspólnie dla nas wszystkich To zmiana jakościowa i ja ją popieram swoim głosem. Powodzenia

 2. Mieszkaniec pisze:

  Super sprawa! Zwróćcie uwagę na to, że jak przeglądacie ten progran, to przytrzymując palec na tekście w wybranym miejscu, tekst robi się czerwony i gdy klikniecie, to przeniesie Was do artykułu na ten temat na infobusko.

 3. giermek pisze:

  O proszę jest rozwiązanie dotyczące komunikacji miejskiej- BRAWO!
  Można? Można mądrze i z korzyścią dla mieszkańców! Współpraca z MPK Kielce to strzał w dziesiątkę – mnie ta argumentacja przekonuje!

  Jednak to co zaproponowali nam obecni Radni z urzędującym Burmistrzem na czele woła o pomstę do nieba.
  Rozbudowa wedle ZIELONEGO ŁADU parkingu wielopoziomowego z hangarami i infrastrukturą pod komunikację miejską opartą na zakupie autobusów elektrycznych. Zwracam uwagę jakie problemy z elektrykami mają takie bogate miasta jak Gdańsk Kraków czy Wrocław.
  Czy nas mieszkańców stać na takie kosztowne proponowane rozwiązanie przez obecnych Rajców? Panowie kandydaci na Burmistrza pytam Was -Jakie jest wasze stanowisko?

 4. Alex pisze:

  A co na ten zielony ład osoby, które kupiły mieszkania od Wielocha (róg Młyńskiej i Waryńskiego) oraz ci, co mają mieszkania po zachodniej stronie dworca przy Waryńskiego? Kupili mieszkania, bo na uboczu, bo cisza, spokój, ale gdyby to dziadostwo powstało, ten wielopoziomowy parking i ta cała infrastruktura, no to tam bedzie normalnie hub przesiadkowy, hałas, smród spalin i ruch jak w Rzymie. Przecież w takim wypadku to te mieszkania spadną na wartości, ba, cieżko je bedzie sprzedać obecnym właścicelom, bo raczej mało kto będzie chciał przy takim „pier.olniku” mieszkać.

 5. Pablo Morales pisze:

  Pan Jarosław Roland Kruk

  Niech pan du.y nie zawraca. Poparcie ma pan na poziomie prolila!!!
  Dobranoc

 6. do Pablo Morales pisze:

  Jakieś źródło poproszę.

 7. Do Pablo Morales pisze:

  Jeżeli program Pana Kruka cię przekonał i jesteś 'za’ to nic nie stoi na przeszkodzie właśnie na niego zagłosować; w ten sposób poparcie wzrośnie.
  To że ma mało banerów nie świadczy o tym że nie ma nic do zaoferowania.

 8. WAŻNE! MAM WIELKĄ PROŚBĘ!!! pisze:

  Na busko.com.pl non stop usuwają ten komentarz!!!
  Ktoś bardzo boi się prawdy! Udostępnijcie na Facebooku oraz gdzie się da, bardzo Was proszę. To jest 3 minutydo obejrzenia od momentu, do którego link kieruje

  TAKA JEST PRAWDA

  https://youtu.be/6cUojLFnxTA?feature=shared&t=1165

  Maciej Maciak – program „Musisz to wiedzieć” – to jest niezależny dziennikarz.
  Posłuchajcie, bo to Buska też dotyczy.
  Strzeżmy się złotoustych burmistrzów i radnych banerowych!

 9. Trochę siara pisze:

  Aleś Jarku dziś dowalił…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl