29 kwietnia 2021: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sposób zdalny. Transmisja LIVE| JKR: Pytania do Rady Miejskiej - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

29 kwietnia 2021: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sposób zdalny. Transmisja LIVE| JKR: Pytania do Rady Miejskiej

28 kwietnia 2021 | busko.com.pl 26.04.2021 / Jarosław Kruk 27.04.2021 | | 72 komentarze

W czwartek, 29 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć zabrania głosu. – informuje za UMiG Busko-Zdrój portal busko.com.pl

Osoby zainteresowane zabraniem głosu podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 29.04.2021 r. proszone są o poinformowanie Biura Rady Miejskiej, tel. 41 370 52 11, e-mail: biuro-rady@umig.busko.pl przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Proponowany porządek XXXIII sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zwołanej na dzień 29 kwietnia 2021r. [ pdf ].

Projekty uchwał Rady Miejskiej:

 • W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIII/385/2021)
 • W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIII/386/2021)
 • W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr XXXIII/387/2021)
 • W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obręb 09 oznaczonej w ewidencji gruntów 22/5 (druk nr XXXIII/388/2021)
 • W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2021 oraz określenia sezony kąpielowego (druk nr XXXIII/389/2021)
 • W sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Palonki gm. Busko-Zdrój na lata 2021-2028” (druk nr XXXIII/390/2021)
 • W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIII/391/2021)
 • W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIII/392/2021)
 • W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIII/393/2021)
 • W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr XXXIII/394/2021)
 • W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr XXXIII/395/2021)
 • W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr XXXIII/396/2021)

Zapraszamy do oglądania transmisji LIVE w naszej telewizji internetowej Ponidzie TV. Zapraszamy również do dyskusji na czacie: czat.tbu.pl informuje portal busko.com.pl


Jarosław Kruk: Jako że dziś nasz mały parlament po raz kolejny, 33, będzie obradował i jest pozwolenie na zabieranie głosu w trakcie Sesji przez osoby spoza Rady Miejskiej, ośmieliłem się po raz trzeci zadać buskiemu samorządowi pytania w imieniu komentatorów @serwisu infobusko.pl.

Jako że, z przyczyn zdrowotnych nie mam możliwości wzięcia osobiście udziału w Sesji, treści które chciałem przedstawić Wysokiej Radzie zawarłem w piśmie, które ok 9:56, kilka minut przed rozpoczęciem obrad o godzinie 10:00, wysłałem na internetowy adres Biura Rady podany w ogłoszeniu : biuro-rady@umig.busko.pl

Poniżej udostępniam treść korespondencji:

 

Witam Biuro Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

 

Dziś, 29 kwietnia 2021 r. odbywać się będzie kolejna,XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Informację o tym, wskazując żródło: UMiG Busko-Zdrój, podaje portal busko.com.pl w artykule: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sposób zdalny – Transmisja LIVE” (link: http://busko.net.pl/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-busku-zdroju-w-sposob-zdalny-transmisja-live,,3,3,3,4,32271,n.html) pod datą 2021-04-28 16:50:53

W treści artykułu można przeczytać:

Osoby zainteresowane zabraniem głosu podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 29.04.2021 r. proszone są o poinformowanie Biura Rady Miejskiej, tel. 41 370 52 11, e-mail: biuro-rady@umig.busko.pl przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia.”

Jako mieszkaniec Buska-Zdroju żywo zainteresowany tym co dzieje się w naszym słonecznym mieście i gminie ze złotą monstrancją w herbie niniejszym zgłaszam chęć zabrania głosu podczas dzisiejszych obrad buskiego lokalnego parlamentu.

Niestety, pragnę poinformować, iż z przyczyn zdrowotnych – przewlekłej , niedoleczonej nadal infekcji, wobec panującej pandemii COVID-19 i obowiązujących obostrzeń sanitarnych z wielkim ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie jestem w stanie stawić się przed obliczem Wysokiej Rady osobiście by poruszyć nurtujące mnie i wielu czytelników e-strony infobusko.pl kwestie.

W przedmiotowym ogłoszeniu jest napisane:  „Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).” i większość radnych – jak to się dzieje od szeregu sesji – uczestniczyć w niej będzie „na odległość” za pomocą łącz teleinformatycznych.
A jako że, Art. 32 Konstytucji: Zasada równości obywatela wobec prawa ( Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.):
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

domniemam więc, że i ja szary obywatel słonecznego miasta, na mocy wspomnianego Art. 32,  z uwagi na podane powyżej obiektywne przyczyny, będę mógł zabrać głos podobnie jak rajcy miejscy – „na odległość” za pomocą łącz teleinformatycznych.

Zwracam się więc do Pani, a za Pani pośrednictwem do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Burchana, o umożliwienie mi zabrania głosu wirtualnie, pośrednio – albo za pośrednictwem telefonu (mój numer to 502.388.882), albo pisemnie, poprzez odczytanie mojego wystąpienia/oświadczenia, które przedstawiam poniżej:

——–

” Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie dziękuję za umożliwienie mieszkańcom Gminy Busko-Zdrój zabrania głosu podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. Z racji tego, że z przyczyn zdrowotnych, nie mam możliwości bezpośredniego stawienia się przed obliczem Wysokiej Rady, uniżenie proszę Państwa o udzielenie mi głosu w trakcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i w imieniu czytelników @strony InfoBusko.pl i własnym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka powtarzających się często w komentarzach na infobusko.pl pytań. Oto one:

1./ Czy Pan Radny Łukasz Szumilas wiosną 2019 r. skierował do Pana Burmistrza Waldemara Sikory interpelację pisemną z prośbą o udzielenie Radnym szczegółowej informacji o transakcjach handlowych dokonywanych pomiędzy Hurtownią SAWA a Urzędem Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, jednostami podległymi UMiG i podmiotami powiązanymi z UMiG Busko-Zdrój?

2./ Jeśli taka interpelacja została złożona to czy w ramach Prawa o dostępie do informacji publicznej można poznać jej treść, czy można ją opublikować na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój?

3./ Jeśli taka interpelacja została złożona to czy Pan Burmistrz Waldemar Sikora przygotował na nią odpowiedź i czy ją przekazał do wiadomości Radnych?

4./ Jeśli taka odpowiedź na interpelację Radnego została przygotowana i przekazana Radnym, to czy w ramach Prawa o dostępie do informacji publicznej mieszkańcy mogą poznać jej treść i czy można ją opublikować na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój?

Uprzejmie proszę również o udzielenie odpowiedzi na komentarz zamieszczony pod artykułem: Radny Łukasz Szumilas: 18 maja 2019 nie zaatakowałem funkcjonariuszy. To była obrona konieczna [AUDIO]  24.04.2021 o 14:13 (link: https://infobusko.pl/radny-lukasz-szumilas-18-maja-2019-nie-zaatakowalem-funkcjonariuszy-to-byla-obrona-konieczna/) o treści:

Czy prawdą jest to o czym informował Radny Łukasz Szumilas, że sfinalizowana przez burmistrza Sikorę rewitalizacja Mickiewicza i Rynku ostatecznie kosztowała bodaj 35 mln?

Czy prawdą jest to, że gdy za burmistrza Piotra Wąsowicza zaplanowano i rozpoczęto rewitalizację Mickiewicza i Rynku to mówiono, że inwestycja będzie kosztować bodaj 10 mln?

Czy prawdą jest to, że gdy po Wąsowiczu nastał burmistrz Sikora to zrewitalizowano plany i na przykład podobno w ramach rewitalizacji Mickiewicza i Rynku podobno zrewitalizowano też fragment ulicy Korczyńskiej po drugiej stronie parku poprzez bardzo kosztowne przeniesienie na koszt gminy a nie właściciela terenu w inne miejsce przeszkadzającej w zagospodarowaniu działki stacji transformatorowej stojącej na działce, na której powstał wkrótce Lawendowy Zdrój?

Czy ktoś potrafi konkretnie odpowiedzieć w jaki sposób inwestycja która podobno miała kosztować 10 mln ostatecznie kosztowała 35 mln? Kto za to odpowiada?

 

Z góry dziękuję Wysokiej Radzie za umożliwienie mi zabrania głosu i serdecznie życzę pomyślnych obrad oraz podejmowania mądrych i roztropnych decyzji i uchwał.

z poważaniem

Jarosław Kruk

InfoBusko.pl”

——-

Mam nadzieję, że Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni uznają podane powyżej argumenty wyjaśniające brak możliwość mojego osobistego stawiennictwa i w myśl Art. 32 Konstytucji  „Zasada równości obywatela wobec prawa” przyjmie pod obrady mój głos wyrażony w formie pisemnej.

pozdrawiam

z poważaniem

Jarosław Kruk

infobusko.pl

tel. 502.388.882

@: redakcja@infobusko.pl 

29.04.2021 g. 9:43

 

◙ Podobne informacje:

Radny Łukasz Szumilas: 18 maja 2019 nie zaatakowałem funkcjonariuszy. To była obrona konieczna [AUDIO]

TP: „Mamy XXI wiek, a nie mamy kanalizacji. To kpina z mieszkańców!” | JKR: Dziesiątki milionów w Zdrój, a tymczasem 40% buskich sołectw żyje jak 100 lat temu za Sławoja Składkowskiego

Bogdan Latosiński: Gra w ,,Ciuciubabkę”- czy, ,,gangsterska”?,- funkcjonowanie i nadzór nad świętokrzyskim transportem publicznym!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

72 odpowiedzi na “29 kwietnia 2021: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sposób zdalny. Transmisja LIVE| JKR: Pytania do Rady Miejskiej”

 1. Romek pisze:

  Czy to prawda, że Okrąglak poszedł za 3 000 zł netto miesięcznie? Bez przetargu, bez rozeznania cenowego rynku?

 2. Romeczku NIE MAMY PAŃSKIEGO PŁASZCZA I CO PAN NAM ZROBI? pisze:

  https://www.youtube.com/watch?v=uyJh49RH_2M

 3. Jerzy Rogucki pisze:

  Romek zadaj pytanie o udzielenie informacji publicznej

 4. Do Romek pisze:

  Ale można bez przetargu

 5. Do Redaktora Kruka: Podejmie Pan ten temat??? pisze:

  W Busku dzieją się „dziwne rzeczy”. Ująłem to tak dyplomatycznie, lecz każdy wie o co chodzi.
  Panie redaktorze Kruk! To temat dla infobusko.pl. Podejmie Pan ten wątek? Moim zdaniem sprawa śmierdzi na kilometr. Oto fakty:

  Nie tylko ja dziwiłem się, gdzie zniknęła z porządku obrad marcowej Sesji RM uchwała w sprawie „Okrąglaka”.

  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk nr XXXII/375/2021).

  Chciano w drodze uchwały odstąpić OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO! Dlaczego jednak zdjęto tą sprawę z porządku obrad RM? Nie wiem. Może po to, by uniknąć dyskusji na ten temat? Może po co, żeby mieszkańcy nie zauważyli tej sprawy?

  Wkrótce jednak „zguba” się znalazła w zarządzeniu burmistrza nr 56/2021. Ot po prostu udzielono dzierżawy w drodze zarządzenia. Ciekawe, prawda? W dokumencie tym też nie jest to takie oczywiste, ponieważ nie pisze ani „Okrąglak”, ani przedszkole, tylko „niepubliczna placówka oświatowa” i adres Kopernika 17. Otóż „Okrąglak” wedle tego dokumentu został wydzierżawiony na 10 lat co jest wyjątkiem, bo inne nieruchomości wydzierżawiono na 3 lata. Czynsz miesięczny – 3 tys. zł + vat.

  ZARZĄDZENIE NR 56/2021
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
  z dnia 23 marca 2021 r.

  https://www.umig.busko.pl/ogloszenia/19820-zarzadzenie-w-sprawie-sporzadzenia-i-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-wydzierzawienia-najmu-i-uzyczenia-2.html

  A tu bezpośredni link do dokumentu w formacie pdf. „Okrąglak” jest na pozycji nr 2.

  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2021/2021_56.pdf

  Co się jednak dzieje dalej z tą sprawą? Otóż niedawno ogłoszono przetarg na… wydzierżawienie „Okrąglaka”!!! A żeby było jeszcze ciekawiej, ogłoszenie to nie figuruje w zakładce „Zamówienia publiczne”, lecz w zakładce „Ogłoszenia”. Ciekawe dlaczego? Czy dlatego, żeby jak najmniej potencjalnych chętnych zobaczyło to ogłoszenie o przetargu?

  https://www.umig.busko.pl/ogloszenia/19862-burmistrz-miasta-i-gminy-busko-zdroj-oglasza-publiczny-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-komunalnej-znak-gknr-6845-49-2021.html

  Moim zdaniem sprawa śmierdzi na kilometr. Najpierw miała być uchwała w tej sprawie podczas Sesji Rady Miasta, potem uchwałę zdejmuje się z porządku obrad by następnie w drodze zarządzenia burmistrza przekazać w dzierżawę „Okrąglak” na 10 lat, a teraz jednak ogłasza się przetarg, na dodatek umieszcza się ogłoszenie nie w zakładce „Zamówienia publiczne”, lecz w zakładce „Ogłoszenia”, gdzie informacja ta „ginie” w gąszczu innych ogłoszeń.

  Pytam publicznie i otwarcie: Czy to nie jest sprawa do zbadania przez prokuraturę, a przede wszystkim przez CBA?

 6. Artur Do powyżej pisze:

  Ale gmina nie ma obowiązku robić przetargu jeśli umowa jest dłuższa niż 3 lata.
  Masz zastrzeżenia to napisz do instytucji ale dostaniesz i tak kwitek o tym co mówię.

 7. I kto by się spodziewał? pisze:

  I kto by się spodziewał?

  „Mimo zapowiedzi ze strony władz województwa budowa obwodnicy Nowego Korczyna nie rozpocznie się w tym roku. Ostry komentarz burmistrza”

  https://echodnia.eu/swietokrzyskie/mimo-zapowiedzi-ze-strony-wladz-wojewodztwa-budowa-obwodnicy-nowego-korczyna-nie-rozpocznie-sie-w-tym-roku-ostry-komentarz/ar/c1-15582619

 8. Porucznik Colombo do Do Redaktora Kruka: Podejmie Pan ten temat??? : Widocznie ktoś ostrzegł Pana UMIG jak się kończą bezprzetargowe wydzierżawienia pisze:

  Widocznie ktoś ostrzegł Pana UMIG jak się kończą bezprzetargowe wydzierżawienia

  Radna lobbowała za dzierżawą działki dla szwagra – https://www.radio.kielce.pl/post-88692 – Katarzyna Zapała, kielecka radna Koalicji Obywatelskiej, lobbowała za bezprzetargowym wydzierżawieniem swojemu szwagrowi niezwykle cennej nieruchomości miejskiej. Uchwała w tej sprawie pojawiła się w porządku sesji, ale zdjęto ją jeszcze przed rozpoczęciem obrad.

  Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie radnej PO – https://www.radio.kielce.pl/post-88895 – Kielecka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań radnej Katarzyny Zapały z PO, która podczas sesji Radu Miasta Kielce miała lobbować za bezprzetargowym wydzierżawieniem jednej z miejskich działek firmie, z którą związany jest jej szwagier.

  Radna Katarzyna Zapała na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces – https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/radna-katarzyna-zapala-na-lawie-oskarzonych-rozpoczal-sie,118597 – Katarzyna Zapała, kielecka radna Koalicji Obywatelskiej stanęła przed sądem. Rozpoczął się proces, w którym jest oskarżona o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Chodzi o sprawę, która wyszła na jaw w lipcu ubiegłego roku. Podczas sesji rady miasta w porządku obrad miała znaleźć się uchwała w sprawie wydzierżawienia miejskiej działki przy ulicy Okrzei w Kielcach. Grunt, którego wartość szacowana jest na 2 mln zł, miał zostać wydzierżawiony na 30 lat w trybie bezprzetargowym. W kuluarowych rozmowach okazało się, że nieruchomość miała trafić w posiadanie szwagra Katarzyny Zapały. Uchwała nie była głosowana.Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. W sierpniu skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kielcach. Dziś rozpoczął się proces. Katarzyna Zapała nie przyznaje się do winy.
  Wyjaśnienia złożone w trakcie śledztwa odczytał sędzia Kamil Czyżewski. Wynika z nich, że wszystko zaczęło się w 2018 roku lub wcześniej. Wówczas szwagier radnej zapytał ją czy nie chciałaby pomóc w kontakcie z urzędem miasta jego znajomemu, który chciałby rozpocząć w Kielcach inwestycję związaną z usługami medycznymi. Były to dla niego duże koszty, dlatego zastanawiał się, czy miasto nie byłoby zainteresowane wydzierżawieniem dla niego gruntu.

 9. Nikt nie ostrzegł pana umig panie poruczniku pisze:

  Hehe

 10. Kazek pisze:

  Ruszył przetarg na zabezpieczenie ratunkowe na kąpielisku w Radzanowie, spokojnie nikt się nie utopi bo nie będzie można wejść do wody bo taki syf ale za to na jesieni przeczytamy że Radzanów jest najbezpieczniejszym kąpieliskiem w województwie

 11. Mariusz do Kazek pisze:

  to znaczy, że bez ratownika nie można się kąpać w Radzanowie?

 12. Do Kazek pisze:

  No to niezły z cb goguś..
  Jakoś nikomu nie przeszkadza zasyfiona Andrzejówka Chańcza i Gacki.
  W tą zime jakoś ludzie się dobrze bawili ma Radzanowie podczas morsowania.

 13. Kazek pisze:

  Chańcza i Gacki to też syf jedynie póki co Andrzejówka się broni.Lepiej po tym morsowaniu niech się lepiej przebadają

 14. Do Kazek pisze:

  Tak tak haha

 15. Kazek pisze:

  Chętnie zobaczę statystykę ile osób wypoczywało na wymienionych przez Ciebie kąpieliskach w ubiegłym sezonie

 16. Do Kazek pisze:

  To sobie zobacz nie wiem co haha

 17. Kazek pisze:

  25 mln za tony chrustu która nie spełnia wymagań ppoż ,dobra inwestycja

 18. Do Kazek pisze:

  Jeszcze nie otworzyli a już krytykujesz oj ty lemingu

 19. Łukasz pisze:

  jest najdroższa tężnia a będzie może największy grill i znów Busko będzie na czołówkach gazet xD

 20. Kazek pisze:

  W parku zdrojowym w przeciągu trzech lat kostkę wymieniają drugi raz mogli ze złota położyć to może by im się odechciało wymieniać

 21. rewitalizacja to złoty interes pisze:

  „Taka jest droga realizacji niektórych unijnych projektów. Na projekcie zarobi dużo osób: projektant, koordynator i wykonawcy; należy tylko stworzyć łańcuszek ludzi wzajemnie się wspierających i dzielących się pieniędzmi. Nieważne jakim kosztem.” https://infobusko.pl/fr-rewitalizacyjny-walec-czuj-stary-pies-szczeka/

 22. Bogdan Tobołkiewicz pisze:

  Panie Burmiszczu ja to najme za 3600 i co?

 23. Rabin pisze:

  Dajcie Jarkowi kolejna transzę, bo chłop nazatrudnial zastępców dyrektorów, kierowników, pomniki pobudowal, popiersia odlał i na łóżka brakło…

 24. Spokojnie Ukaszu Nowaku pisze:

  Łukasz
  27 KWIETNIA 2021 O 15:03
  jest najdroższa tężnia a będzie może największy grill i znów Busko będzie na czołówkach gazet xD

 25. Boże haha pisze:

  Po 3 latach kostke zmienili w parku? Skąd bierzesz te brednie z TVP czy z Ruskiej propagandy?

 26. ktoś-coś pisze:

  Na stronie hospicjum http://hospicjum.busko.pl/ jest informacja:

  Dyrektor: Jarosław Zatorski
  adres e-mail: jzatorski@wp.pl

  telefon: 601 913 045

  Z-ca Dyrektora- Ewa Sierlecka

  Kierownik Hospicjum- Marta Koźmińska

  Kierownik d/s administracyjnych- Grażyna Kurpisz

  Kierownik d/s eksploatacji budynku- Włodzimierz Marchewka

  Czy Z-ca Dyrektora- Ewa Sierlecka to jest ta oddana asystentka Zatorskiego co wszędzie mu towarzyszyła z puszką?

 27. Do powyżej pisze:

  Wystarczy wejść na stronę Gminy, czeka nas jeszcze super kładka i statek. Czekać tylko na budowę portu i żądanie Buska o dostęp do morza

 28. Kazek pisze:

  I hit sezonu koszykówka plażowa

 29. Do powyżej pisze:

  Po co budowa portu jak wystarczy tylko parodie cpk haha
  Autobusy i kolej wielki dworzec
  Aktywista z górki byłby zakochany haha.

 30. Pozdrawiam pisze:

  Kazek
  27 KWIETNIA 2021 O 15:51
  I hit sezonu koszykówka plażowa

  A czemu by nie zawsze to jakaś alternatywa od zwykłej koszykówki

 31. do Pozdrawiam pisze:

  chyba nigdy nie grałeś w koszykówkę, bo gdybyś grał to byś wiedział , że w koszykówce kozłuje się piłkę o parkiet, a czy da się kozłować piłkę na piasku?

 32. Kazek pisze:

  Każdy się z tego boiska napierdala że szok,o stadionie nie wspomnę przepłacony dwukrotnie ktoś ma chyba niespełnione marzenie o lidze mistrzów

 33. Do - 27 KWIETNIA 2021 O 15:44 pisze:

  „Kierownik d/s eksploatacji budynku- Włodzimierz Marchewka”

  Śmiem przypuszczać, że to były prezes MPGK. Po „odejściu” z MPGK za burmistrza Wąsowicza był, o ile mi wiadomo, dyrektorem domu kultury w Chmielniku, podczas gdy burmistrzem Chmielnika był… Jarosław Zatorski. Gdy Zatorski przestał być burmistrzem i zawitał do umig w Busku, pan Marchewka przestał być dyrektorem domu kultury w Chmielniku i wkrótce zaczął pracować w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku. Teraz jest już z tego co wiem na emeryturze i jak widać pracuje w hospicjum. Kiedy skończy się tan zwyczaj zatrudniania emerytów? Młodzi nie mają pracy i wyjeżdżają z Buska. Takich emerytów pracujących jest niestety więcej…

 34. Pozdrawiam pisze:

  do Pozdrawiam
  27 KWIETNIA 2021 O 16:05
  chyba nigdy nie grałeś w koszykówkę, bo gdybyś grał to byś wiedział , że w koszykówce kozłuje się piłkę o parkiet, a czy da się kozłować piłkę na piasku?

  Pierw zainteresuj się tematyką plażowej koszykówki a dopiero pisz.

 35. Pozdrawiam pisze:

  Kazek
  27 KWIETNIA 2021 O 16:10
  Każdy się z tego boiska napierdala że szok,o stadionie nie wspomnę przepłacony dwukrotnie ktoś ma chyba niespełnione marzenie o lidze mistrzów

  13 milionów za Stadion w Busku to cena jak najbardziej adekwatna do uzdrowiskowego kurortu który już dziś gości drużyny z wyższych lig na sparingach. Dobrze że nasza drużyna AKS od lat jest w 4lidze.Stadion Wisły Sandomierz kosztował ponad 17 milionów a są na poziomie 3ligi i 4ligi. A żeby grać w lidze mistrzów to trzeba wydać przynajmniej 100 milionów na stadion i infrastrukturę.

 36. Kazek pisze:

  I jak to powiedział jakiś as z gminy z parku linowego będą korzystać kuracjusze już widzę jak schorowana staruszka zapierdala jak ninja

 37. Do powyżej pisze:

  Ludzie przyjeżdżają na kurację w każdym wieku czasem z lekkimi schorzeniami czasem z ciężkimi a czasem odpocząć poznać się itp. Park linowy w małpim gaju to strzał w dziesiątkę i będzie z niego korzystał każdy.

 38. Kazek pisze:

  Tak i z lekkimi schorzeniami będą skakać jak małpy

 39. Mieszkaniec pisze:

  Około półtora roku temu podjęto, o ile dobrze pamiętam, uchwałę na Radzie Miasta o wystąpieniu KZC Ponidzie ze związku z Kazimierzą Wielką i miało powstać osobne przedsiębiorstwo w Busku, o formie działalności takiej, jak MPFGK, czyli sp. z o. o. To przekształcenie ze względów formalnych miało się odbyć za około rok lub nawet ponad rok (w następnym roku obrachunkowym, coś takiego). Dowiedziałem się właśnie teraz i to jest świeża informacja, że KZC Poniedzie nie będzie odrębną firmą tylko zostanie WŁĄCZONE DO MPGK, czyli pod prezesa Krzysztofa Kryczkę, a pracownicy KZC Ponidzie staną się pracownikami MPGK. Śledzę dość dokładnie to, co się w Busku dzieje, ale o tym tak dziwnie jakoś na razie cisza. Pojawiła się jedynie 8 dnie temu na stronie umig informacja o likwidacji KZC Poniedzie, na podstawie uchwały Zgromadzenia KZC Poniedzie z dnia 14.04.2021 (poniżej link). Ktoś coś wie więcej w tym temacie? Druga sprawa, znając MPGK i ich sposób funkcjonowania (moim zdaniem to przerost zatrudnienia i nie najlepsze zarządzanie firmą), czyli wysokie ceny za wodę, ścieki, śmieci, to mam poważne obawy, czy jeśli faktycznie dojdzie do włączenia KZC Ponidzie do MPGK, a wszystko na to wskazuje, to czy mieszkańcom głównie bloków nie zdrożeje teraz ciepło?

  umig.busko.pl/ogloszenia/19877-ogloszenie-rozwiazanie-i-likwidacja-komunalnego-zwiazku-cieplownictwa-ponidzie.html

 40. Jarek pisze:

  „Mieszkaniec
  27 KWIETNIA 2021 O 16:48
  Około półtora roku temu podjęto, o ile dobrze pamiętam, uchwałę na Radzie Miasta o wystąpieniu KZC Ponidzie ze związku z Kazimierzą Wielką i miało powstać osobne przedsiębiorstwo w Busku, o formie działalności takiej, jak MPFGK, czyli sp. z o. o. To przekształcenie ze względów formalnych miało się odbyć za około rok lub nawet ponad rok (w następnym roku obrachunkowym, coś takiego). Dowiedziałem się właśnie teraz i to jest świeża informacja, że KZC Poniedzie nie będzie odrębną firmą tylko zostanie WŁĄCZONE DO MPGK, czyli pod prezesa Krzysztofa Kryczkę, a pracownicy KZC Ponidzie staną się pracownikami MPGK. Śledzę dość dokładnie to, co się w Busku dzieje, ale o tym tak dziwnie jakoś na razie cisza. Pojawiła się jedynie 8 dnie temu na stronie umig informacja o likwidacji KZC Poniedzie, na podstawie uchwały Zgromadzenia KZC Poniedzie z dnia 14.04.2021 (poniżej link). Ktoś coś wie więcej w tym temacie? Druga sprawa, znając MPGK i ich sposób funkcjonowania (moim zdaniem to przerost zatrudnienia i nie najlepsze zarządzanie firmą), czyli wysokie ceny za wodę, ścieki, śmieci, to mam poważne obawy, czy jeśli faktycznie dojdzie do włączenia KZC Ponidzie do MPGK, a wszystko na to wskazuje, to czy mieszkańcom głównie bloków nie zdrożeje teraz ciepło?

  umig.busko.pl/ogloszenia/19877-ogloszenie-rozwiazanie-i-likwidacja-komunalnego-zwiazku-cieplownictwa-ponidzie.html”

  To jest normalne przekształcenie. Za ceny śmieci teoretycznie odpowiada Skarb Państwa lecz praktycznie samorząd. Bardzo dobrze że gmina przyjęła strategię podwyżki choćby za śmieci bo gdyby tego nie zrobili to kto wie czy byśmy płacili po 22 lub po 23zl. A to dzięki rządom POPSL i PIS.

 41. Mieszkaniec pisze:

  Dla doprecyzowania, kto jest w tym Zgromadzeniu KZC Poniedzie, to proszę (sami swoi…) :

  KZC Ponidzie – Członkowie Zgromadzenia

  1. Waldemar Sikora Przewodniczący Zgromadzenia
  2. Adam Bodzioch Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
  3. Michał Kowalski
  4. Jacek Lewicki
  5. Jan Ozgowicz
  6. Artur Prędki
  7. Bogdan Błaszczyk
  8. Jacek Skopowski
  9. Marek Szmuc

  bip.ires.pl/kzc-ponidze/5970,5971/5971/

 42. Do Jarka pisze:

  Widzę, że Pan chyba jest kimś ze strony władzy oraz obrońcą MPGK, osobą bardzo zorientowaną w temacie, która wie, że to normalne przekształcenie.

  To może wyjaśni nam Szanowny Pan, skąd Pan wie, czy śmieci byłyby po 22 zł, czy po 23 złote? Ostatnio tu pisało, że w ościennych gminach śmieci kosztują 14-16 zł, a w Gnojnie nawet 12 zł. A dlaczego woda i ścieki są takie drogie, o czym od lat mówią wszyscy w Busku? A może wyjaśni nam Szanowny Pan, na jakich zasadach został około półtora roku temu zatrudniony w MPGK syn Kryczki? Czy był nabór, jakie były kryteria, czym się on zajmuje, jakie ma kompetencje, itd., bo ja mam dużą wiedzę w tym temacie…

 43. Jarek pisze:

  Drogi kolego widzę że nie umiesz czytać ze zrozumieniem.. dałem tylko taki przykład cenowy. Nie wolno porównywać ościennych gmin do Buska ponieważ to inna liczba mieszkańców i ilość produkowanych śmieci przez mieszkańców. Jeśli ktoś porównuje sobie ościenne gminy z powiatu do naszej gminy to jest po prostu w błędzie. Jędrzejów to dobre porównanie do Buska gdzie też płacą 19,50 zł . Masz wiele pytań o naszą komunalke to zapraszam cie na sesję rady miejskiej która się odbędzie 29 kwietnia.

 44. DO REDAKCJI !!! pisze:

  Będzie kolejny blok w Busku na podstawie specustawy. Blok powstanie przy ulicy Grotta (róg Grotta i Lawendowej), tuż poniżej za planowanymi i oprotestowanymi przez okolicznych mieszkańców dwoma blokami.

  umig.busko.pl/ogloszenia/19896-informacja-burmistrza-miasta-i-gminy-busko-zdroj-o-zamieszczeniu-wniosku-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-trybie-specustawy-mieszkaniowej-znak-bus-670-1-3-2021-jd.html

  A w dokumentach zamazane dane inwestora. Jaka to tajemnica? Przecież i tak przy budowie musi być postawiona tablica informacyjna i są między innymi dane inwestora. O co tu znowu chodzi? Kogoś się „chroni”???

 45. Do Jarka pisze:

  To znaczy według Ciebie, że mieszkańcy w ościennych gminach produkują mniej śmieci, czyli jedzą mniej masła, zużywają mniej mąki, kaszy, ryżu, piją mniej napojów, zużywają mniej szamponu, jedzą mniej konserw, dzieci zużywają mniej pieluch i dlatego na przykład w Gnojnie jest 12 zł, a w Busku 19,50 zł? Wybacz, ale nie kupuje tych Twoich teorii.

 46. Do Mieszkańca pisze:

  A ty do takiego geszeftu dopuściłbyś obcych?

 47. Jarek do powyżej pisze:

  To ty wybacz że napiszę wprost, że nie rozumiesz całego faktu. W całym powiedzie nie ma gmin prócz Buska które mają powyżej 10tys mieszkańców.
  I z góry wiadomo że tam będzie różnica cen i będzie taniej. Tu nie chodzi o to kto ile zje lecz o produkcję śmieci. Gmina Busko ma 32tys mieszkańców więc wiadomo że ta gmina produkuje najwięcej śmieci w powiecie. I prawie że najlepszym porównaniem będzie gmina Jędzejów która ma ok 28 tys mieszkańców i jest największą gminą w powiecie jędrzejowskim i produkuje najwięcej śmieci w całym powiecie a płaci 19,50 tyle co w Busku. No proste do zrozumienia jak 2×2.

 48. Do Jarek pisze:

  Jarku, niestety nie dogadam się z Tobą, bo ja ci mówię „czarne jest czarne”, a Ty mi mówisz, że „białe jest czarne”. Wielkość gminy nie ma znaczenia. Znaczenie ma owszem ilość ludzi, bo każda osoba wytwarza śmieci, ale też KAŻDA OSOBA płaci za śmieci. Więc czy gmina ma 10 tys. mieszkańców, czy 30 tys. mieszkańców to jakie to ma znaczenie? Opłata za śmieci jest naliczana NA KAŻDĄ OSOBĘ, zatem im więcej osób, tym wpływa więcej pieniędzy z opłaty za śmieci. A jak miasto ma milion mieszkańców, to śmieci mają kosztować kilkadziesiąt złotych, bo jest dużo mieszkańców?

  Co do Jędrzejowa nie będę się wypowiadał, bo nie mieszkam tam i nie znam sytuacji. Trzeba by jechać, rozmawiać z mieszkańcami, pytać, szukać, dowiadywać się, to można by coś dopiero powiedzieć. Mnie porównywanie do Jędrzejowa nic nie daje w tej chwili. Być może tam też są śmieci zbyt drogie? Może i tam można by obniżyć cenę? Kto wie?

  Po trzecie jest gospodarka wolnorynkowa? Jako klient gdy rozeznajesz ceny, to będziesz patrzył, żeby kupić taniej, czy drożej? Ja chcę kupić jak najtaniej i mnie interesuje to, że gdzieś indziej jest taniej. Ja chce mieć cenę jak najniższą jako klient i to mnie interesuje, także jako osoba płacąca za wywóz śmieci. Więc po raz kolejny powtarzam: zrobić przetarg i zobaczymy kto wygra. Skoro MPGK jest według Ciebie takie dobre, ma atrakcyjną niską cenę, to wygrają przetarg i nie mają się czego obawiać, prawda? Uważam, że w tej kwestii powinien działać wolny rynek, podobnie jak na każdą robotę jest przetarg, tak samo na wywóz śmieci powinien być przetarg ogłaszany. Pozdrawiam!

 49. Krzysztof do Jarek i powyżej w temacie śmieci i cen pisze:

  To że największa gmina produkuje najwięcej śmieci, całościowo, to jest oczywiste jak 2×2. Ale z tego absolutnie nie wynika to, że skoro najwięcej śmieci to i najwyższa cena za utylizację jednostki śmieciowej.
  Wręcz przeciwnie. Podstawowe reguły ekonomii wskazują, że wraz ze wzrostem ilości śmieci powinna maleć cena jednostkowa ich utylizacji. Prosty przykład z życia: każdy wie, że cena od osoby za podróż z punktu A do punktu B, na przykład z Buska do Kielc, najwięcej kosztuje gdy to robi jednostka na przykład taksówką, odpowiednio mniej gdy grupa autobusem a jeszcze mniej gdy tłum ludzi pociągiem.
  W dodatku ważnym czynnikiem jest to, że Busko jest w uprzywilejowanej sytuacji bo dysponuje własnym wysypiskiem śmieci i śmieciarki pokonują dużo mniejsze dystanse niż analogiczne śmieciarki przewożące śmieci z takiej na przykład Wiślicy do Rzędowa koło Grzybowa.

  Moim zdaniem w Busku mamy do czynienia z klasycznym wyzyskiem uprawianym przez monopolistę. By temu zapobiec uważam, że powinno się w pierwszej kolejności rozdzielić wysypisko i transport śmieci, a potem na odbiór i transport śmieci Gmina powinna ogłaszać czysto komercyjne przetargi.

 50. Haha pisze:

  No tak widać wielu jest tu ekspertów którzy porównują gowno słonia do gowma czlowoeka

 51. JA pisze:

  Wy tu gadu, gadu, a tu jest poważna sprawa, bo jest koronawirus i trzeba przeprowadzać dezynfekcję.

  youtube.com/watch?v=nCjG82iMjp4

 52. Magistrze Siwy Bolku pokaż pracę dyplomową bo chodzą słuchy, żeś se ją kupił a nie napisał! pisze:

  Magistrze Siwy Bolku pokaż pracę dyplomową bo chodzą słuchy, żeś se ją kupił a nie napisał!

 53. Gggg pisze:

  Magistrze Siwy Bolku pokaż pracę dyplomową bo chodzą słuchy, żeś se ją kupił a nie napisał!
  28 KWIETNIA 2021 O 10:39
  Magistrze Siwy Bolku pokaż pracę dyplomową bo chodzą słuchy, żeś se ją kupił a nie napisał!

  Co za słaby i prowokacyjny komentarz w dzisiejszych czasach. Przyjdź jutro na sesje i się spytaj.

 54. Do powyżej pisze:

  No właśnie tak się zastanawiam, kto to jest ten „Siwy Bolek”? Sugerujesz by przyjść na sesję i się zapytać, więc wynika z tego, że wiesz o kim mowa i że według Ciebie ten ktoś będzie na sesji Rady Miasta. To kto to jest ten „Siwy Bolek”?

 55. Do powyżej pisze:

  Siwy Bolek to tzn włodarz naszego miasta nazwany tak przez internetowych trolli którzy od lat piszą i piszą w internecie różne teorie.
  Jeśli te internetowe trolle mają odwagę wypowiedzieć to co piszą w internecie to zapraszam na jutrzejszą rade

 56. Do powyżej pisze:

  Ale czy jesteś pewny, że to o burmistrza chodzi? Przecież nikt tego nie napisał, że to o W. Sikorę chodzi. Tak się zastanawiam, na jakiej podstawie tak twierdzisz? Wygląda to tak, że nikt tego nie napisał, że Siwy Bolek to W. Sikora, ale Ty tak twierdzisz. Nie wiem czy to nie nadinterpretacja z Twojej strony i czy tym aby nie ubliżasz burmistrzowi, wskazując właśnie, że Siwy Bolek to on? Jesteś odważny to Ci trzeba przyznać, że wysnuwasz tak śmiałe twierdzenia. Ja osobiście bym się tak nie wychylał i bym takich rzeczy nie miał śmiałości i odwagi pisać, dlatego pełen szacun dla Ciebie za odwagę. Pozdrawiam!

 57. Do Do powyżej 28 KWIETNIA 2021 O 23:15 pisze:

  Nie stresuj się byczku XD

 58. Do powyżej pisze:

  Dzięki za troskę, ale ja się nie stresuję. Ja też właśnie tak z troską pomyślałem o Tobie, żebyś sobie jakiegoś kłopotu nie narobił pisząc takie różne rzeczy, ale jak się nie boisz to jeszcze raz szacun za odwagę byczku, a właściwie byku!?

 59. DO REDAKCJI !!! pisze:

  Jakby portal infobusko.pl interesowały takie oto tematy, to podaję je.

  „Kolejne miejscowości dołączane do sieci. Gmina Kije do 2023 roku ma być w całości skanalizowana.”

  https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kolejne-miejscowosci-dolaczane-do-sieci,127720

  „Brud i łamanie przepisów na Kusocińskiego w Busku? Straż Miejska: To nieprawda”

  https://buskozdroj.naszemiasto.pl/brud-i-lamanie-przepisow-na-kusocinskiego-w-busku-straz/ar/c1-8251490

 60. Jarosław Kruk, infobusko.pl [ 29.04.2021 - 09:56]: Pytania do Radu Miejskiej pisze:

  ” Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie dziękuję za umożliwienie mieszkańcom Gminy Busko-Zdrój zabrania głosu podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. Z racji tego, że z przyczyn zdrowotnych, nie mam możliwości bezpośredniego stawienia się przed obliczem Wysokiej Rady, uniżenie proszę Państwa o udzielenie mi głosu w trakcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i w imieniu czytelników @strony InfoBusko.pl i własnym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka powtarzających się często w komentarzach na infobusko.pl pytań. Oto one:

  1./ Czy Pan Radny Łukasz Szumilas wiosną 2019 r. skierował do Pana Burmistrza Waldemara Sikory interpelację pisemną z prośbą o udzielenie Radnym szczegółowej informacji o transakcjach handlowych dokonywanych pomiędzy Hurtownią SAWA a Urzędem Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, jednostami podległymi UMiG i podmiotami powiązanymi z UMiG Busko-Zdrój?

  2./ Jeśli taka interpelacja została złożona to czy w ramach Prawa o dostępie do informacji publicznej można poznać jej treść, czy można ją opublikować na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój?

  3./ Jeśli taka interpelacja została złożona to czy Pan Burmistrz Waldemar Sikora przygotował na nią odpowiedź i czy ją przekazał do wiadomości Radnych?

  4./ Jeśli taka odpowiedź na interpelację Radnego została przygotowana i przekazana Radnym, to czy w ramach Prawa o dostępie do informacji publicznej mieszkańcy mogą poznać jej treść i czy można ją opublikować na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój?

  Uprzejmie proszę również o udzielenie odpowiedzi na komentarz zamieszczony pod artykułem: Radny Łukasz Szumilas: 18 maja 2019 nie zaatakowałem funkcjonariuszy. To była obrona konieczna [AUDIO] 24.04.2021 o 14:13 (link: https://infobusko.pl/radny-lukasz-szumilas-18-maja-2019-nie-zaatakowalem-funkcjonariuszy-to-byla-obrona-konieczna/) o treści:

  „Czy prawdą jest to o czym informował Radny Łukasz Szumilas, że sfinalizowana przez burmistrza Sikorę rewitalizacja Mickiewicza i Rynku ostatecznie kosztowała bodaj 35 mln?

  Czy prawdą jest to, że gdy za burmistrza Piotra Wąsowicza zaplanowano i rozpoczęto rewitalizację Mickiewicza i Rynku to mówiono, że inwestycja będzie kosztować bodaj 10 mln?

  Czy prawdą jest to, że gdy po Wąsowiczu nastał burmistrz Sikora to zrewitalizowano plany i na przykład podobno w ramach rewitalizacji Mickiewicza i Rynku podobno zrewitalizowano też fragment ulicy Korczyńskiej po drugiej stronie parku poprzez bardzo kosztowne przeniesienie na koszt gminy a nie właściciela terenu w inne miejsce przeszkadzającej w zagospodarowaniu działki stacji transformatorowej stojącej na działce, na której powstał wkrótce Lawendowy Zdrój?

  Czy ktoś potrafi konkretnie odpowiedzieć w jaki sposób inwestycja która podobno miała kosztować 10 mln ostatecznie kosztowała 35 mln? Kto za to odpowiada?”

  Z góry dziękuję Wysokiej Radzie za umożliwienie mi zabrania głosu i serdecznie życzę pomyślnych obrad oraz podejmowania mądrych i roztropnych decyzji i uchwał.

  z poważaniem

  Jarosław Kruk

  InfoBusko.pl”

 61. JK pisze:

  TY NIBY REDAKTORKU TO POWINIENES SIĘ NAJPIERW UMYĆ POŻADNIE I JAKO TAKO UBRAĆ A DOPIERO WYJŚĆ DO LUDZI,WYGLĄDASZ JAK LUMP,BUTY SOBIE WYSZYŚĆ

 62. sztygar do JK 30 KWIETNIA 2021 O 10:30 pisze:

  a niby jak ma wyglądać górnik, który drąży w tym buskim gownie?

 63. Zofia pisze:

  że mu się chce w tym babrać…….

 64. Eliott Ness pisze:

  Grzebanie w mętnym bajorze wałów i układów nie jest eleganckim zajęciem i można się przy tym ujebać, to fakt.

 65. KTOŚ pisze:

  Już dobre kilka lat temu zastanawiałem się, czemu w wyborach samorządowych nie porusza się ważnych dla mieszkańców, acz niewygodnych i „śmierdzących” tematów. Zastanawiałem się, czemu kontrkandydaci, opozycja, nie poruszają pewnych spraw, które są wprost idealne do zbijania kapitału politycznego. Czemu nie wytykają pewnych rzeczy, a kampania jest taka „lelum polelum”. Pewnego dnia ktoś mi to tak wytłumaczył:

  „To jest taka niby opozycja, ale oni zawsze i tak się dogadają. Na zewnątrz wygląda to tak, że jest opozycja, ale tak naprawdę nikt nikomu nic nie wywleka, nie wyciąga na światło dzienne niefajnych rzeczy, bo oni wszyscy nie są idealni, delikatnie mówiąc, a potem się ze sobą i tak nawzajem świetnie dogadują.”

  Moim zdaniem ta osoba miała w pełni rację.

  Co do portalu infobusko.pl, pojawiały się niejednokrotnie wpisy, że ktoś coś napisał do Redakcji i ten ktoś dopominał się, dopytywał, kiedy to będzie opublikowane.
  Obiło mi się o uszy, że do redakcji ponoć wysyłali mieszkańcy różne rzeczy, lecz to pozostawało bez echa i nie było nigdy opublikowane.

  Pod artykułem pt.:

  „Radny Łukasz Szumilas: 18 maja 2019 nie zaatakowałem funkcjonariuszy. To była obrona konieczna [AUDIO]”

  https://infobusko.pl/radny-lukasz-szumilas-18-maja-2019-nie-zaatakowalem-funkcjonariuszy-to-byla-obrona-konieczna/

  widnieją pewne komentarze, dotyczące, moim zdaniem, dość bulwersującej sprawy, mianowicie wydzierżawienia „Okrąglaka” na kolejne 10 lat.

  Jest tam komentarz (cytuję tylko jego tytuł):

  Do Redaktora Kruka: Podejmie Pan ten temat???
  23 KWIETNIA 2021 O 13:54

  A potem jest komentarz następujący (cytuję go w całości):

  Do Redaktora Jarosława Kruka.
  23 KWIETNIA 2021 O 17:30

  „Szanowny Panie Redaktorze! Skoro jak pisze ktoś powyżej, magistrat dał ogłoszenie o przetargu na „Okrąglak” w zakładce „Ogłoszenia” zamiast w „Zamówieniach publicznych”, więc ja też się zastanawiam o co tu chodzi, (czy ktoś chce „ukryć” jak najbardziej ten przetarg?), to może Pan na swoim portalu umieści artykuł jako ogłoszenie o tym przetargu? Proszę poinformować jak największą część społeczeństwa o tym ważnym przetargu. Co Pan na to?”

  I co?
  Czy Pan Redaktor podjął temat? Nie.
  Czy Pan redaktor dał ogłoszenie o tym przetargu? Nie.

  Teraz należy zdać pytania:

  Kim tak naprawdę jest Pan Redaktor Jarosław Kruk i jego portal?
  Czy zależy temu Panu na sprawach społeczeństwa miasta Busko i gminy Busko?
  Czy jest prawdziwym opozycyjnym głosem?
  A może jest, podobnie jak wiemy którzy politycy, taką tylko „niby” opozycją, ale wiele istotnych, acz trudnych i niewygodnych tematów, nie porusza się na tym portalu?

  Co o tym sądzicie Szanowni Internauci?

 66. Darek pisze:

  Jak to było w 2018 roku z tym budynkiem w Zdroju, przy ul. 1-ego Maja 9 – Willa Bagatela? To był budynek Starostwa, a chciało go przejąć Uzdrowisko, w zamian oddając ten budynek koło Ogólniaka, tak wynika z dokumentów. Czy ta zamiana doszła do skutku?

  Pytam dlatego, że jeśli ta zamiana doszła do skutku, to Willa Bagatela przy ul. 1-ego Maja 9 została przejęta przez Uzdrowisko. Tylko pojawia się pytanie drugie: Czy Uzdrowisku pozbyło się tej nieruchomości? Sprzedało ją? Wydzierżawiało?

  Dlaczego pytam? Ano dlatego, że pojawiła się w Urzędzie Pracy oferta nr Numer:
  StPr/21/0276 – KIEROWNIK HOTELU, a miejsce pracy to właśnie ul. 1-ego Maja 9. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby to Uzdrowisko dało taką ofertę pracy, ale pracodawcą jest:
  SALON FUTRZARSKI BARBARA I ADAM SKRZESZEWSCY SP.J Plac Zwycięstwa 27, 28-100 Busko-Zdrój.

  Czy uzdrowisko pozbyło się tej wartościowej nieruchomości?
  Czy kupili ją Skrzeszewscy?
  Jeśli tak, to czy ta zamiana ze Starostwem nie wydaje się dziwna i podejrzana?

  Jedyne co udało mi się znaleźć w necie na ten temat to:

  Protokół Nr 169/2018
  z posiedzenia Zarządu Powiatu
  z dnia 12 kwietnia 2018 roku

  W dalszej części posiedzenia Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. o dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Busko – Zdrój, obręb 0009, Gmina Busko – Zdrój, Powiat Buski, województwo świętokrzyskie, stanowiącej działkę nr 22/1 o powierzchni 0,1018 ha na nieruchomość położoną w strefie A ochrony uzdrowiskowej przy ulicy 1-go Maja 9 na działkach nr ewid. 315 i 316 tj. dawny budynek internatu – „Willa Bagatela” za dopłatą wynikającą z różnicy wartości nieruchomości ustalonych w oparciu o operaty szacunkowe – załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

  Po analizie, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do zwrócenia się do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. o przedłożenie dokumentu, z którego wynikać będzie jaka jest wartość szacunkowa nieruchomości stanowiącej działkę nr 22/1 oraz zlecenia dokonania aktualizacji wyceny dawnego budynku internatu.

 67. Jerzy Rogucki pisze:

  Skrzeszwescy do willa Brzozówka a Bagatela to Uzdrowisko. Człowieku sprawdz dobrze później pisz

 68. Jerzy A. Łańcut pisze:

  Te wszystkie nowe obiekty sanatoryjne są tak brzydkie i tandetne, bez klasy i jakości, byle tylko zarobić, nie widać żadnej odpowiedzialności inwestorów za przestrzeń i wygląd miasta na długie lata.
  Nie ma żadnego porównania do przedwojennych willi.

 69. Darek do Jerzy Rogucki pisze:

  „Człowieku sprawdz dobrze później pisz.”
  Pana komentarz jest w moim odczuciu nieco niegrzeczny w stosunku do mojej osoby. Ja napisałem wszystko co wiem, ale nie jestem wszechwiedzący, dlatego zapytałem internautów. Moje pytania zrodziły się w związku z tym, że gdy wpisze się w Google Maps: Busko-Zdrój ul. 1-ego Maja 9, to pokazany jest budynek Willa Bagatela. Nawet na zdjęciu Street View widać ten budynek, a na nim tabliczka z numerem 9. Oferta pracy jest właśnie na 1-go Maja 9, dlatego zapytałem o tą sprawę.

  Niemniej dziękuję za Pana odpowiedź. Może faktycznie jest tak, jak Pan mówi. Kwalifikuję wstępnie tą Pana informację jako wiarygodną. Czynię to na podstawie tego, że to co Pan niejednokrotnie pisał w komentarzach okazało się prawdą. Sprawdziłem ostatnio podawane przez Pana pewne informacje i były one prawdziwe.

 70. Mieszkaniec pisze:

  Wtorek, 04.05.2021, godzina 18:40, Stopnica, droga na Busko. Jedzie w kierunku Buska stary człowiek bordowym Polonezem Pickup (Polonez z białą plastikową budą) i rozmawia przez komórkę. Jedzie czasami zjeżdżając od prawej linii wyznaczającej pobocze do osi jezdni i z powrotem. Jak chodzi o prędkość, to z początku jechał normalnie, potem ślamazarnie i wolno, a następnie gdy TIR zaczął go wyprzedzać przyspieszył. Zastanawiałem się nawet, czy gość aby nie jest czasami wypity. Po pewnym czasie go wyprzedziłem. Przejeżdżając obok niego popatrzyłem, któż to tak jedzie dziwnie. Za kierownicą Poloneza siedział sędziwy wiekiem Pana. Według mnie to nasz Pan Radny z Buska. Kto go zna będzie wiedział czy to on i o kogo chodzi, bo taki Polonez to dziś niespotykane już auto. Oczywiście wyczyny te nagrała moja kamera samochodowa, łącznie z numerem rejestracyjnym i komórką przy uchu i zgrałem to sobie na nośnik jakby coś.

  Panie Radny, jeśli dobrze rozpoznałem że to Pan, to chcę powiedzieć, że jest Pan już naprawdę sędziwym, wiekowym człowiekiem, więc jak Pan prowadzi swojego Poloneza, to proszę się skupić na prowadzeniu auta, nie rozmawiać przez komórkę, nie jechać wężykiem od prawej do lewej, raz wolniej raz szybciej, bo stwarza Pan zagrożenie w ruchu drogowym i ruch ten utrudnia.

 71. DO Jerzy A. Łańcut pisze:

  To prawda budują po taniości. Chcielibyśmy Karlowe Wary albo chociaż Krynice a mamy Mielno.

 72. Czytelnik do Jarosław Kruk, infobusko.pl [ 29.04.2021 - 09:56]: Pytania do Radu Miejskiej 29 KWIETNIA 2021 O 14:33 pisze:

  Liczę że już pan wydobrzał i przybędzie na sesję rady 27 marca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl