Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kołach gospodyń wiejskich - KGW będą mogły zarabiać - Internetowy Portal Informacyjny Mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kołach gospodyń wiejskich – KGW będą mogły zarabiać

28 listopada 2018 | PAP / Jarosław Kruk 20181128 | | 0 komentarzy

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Prezydent podpisał 27.11 ustawę określającą zasady tworzenia takich kół – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Gospodynie z Wełcza – Hubertus w Hipolandzie, 29.09.2018 / fot. Jarosław Kruk

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

źródło: PolskieRadio24.pl


Dzięki nowej ustawie KGW uzyskają osobowość prawną, będą mogły prowadzić działalność zarobkową i wnioskować o dotację. W 2018 roku w budżecie na ten cel przeznaczono 90 mln zł.

Mamy drugą połowę listopada, więc dużo czasu na realizację założeń nie zostało. Po wejściu w życie nowych przepisów panie będą miały niewiele dni na zarejestrowanie nowego czy przerejestrowanie starego koła.

W jaki sposób działanie kół gospodyń wiejskich reguluje nowa ustawa?

KGW to według ustawy „dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi, wspierająca rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działająca na rzecz środowisk wiejskich”.

Koła zakładać mogą tylko mieszkańcy danej wsi (osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła). Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło.

Aby w wiosce powstało koło – musi być chętych do tego minimum 10 osób, które utworzą komitet założycielski i przyjmą statut.

KGW trzeba zarejestrować w ARIMR. Dzięki tego koło otrzyma osobowość prawną.

Istniejące już koła gospodyń wiejskich na dostosowanie się do nowych przepisów oraz rejestrację w Agencji będą miały miesiąc.

Koła będą mogły prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą. Jednocześnie będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Rozporządzenia do ustawy będą miały określać wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wzór zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, wzór odpisów z rejestru, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru czy uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych.

źródło: wiescirolnicze.pl

◙ Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich

Podobne wiadomości:
AgroNews.com.pl:- Ustawa o kołach gospodyń wiejskich łamie prawo do wolności zrzeszania się

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas: redakcja@infobusko.pl