UMiG: Kładka nad ul. Starkiewicza i przebudowa ul. Rokosza za ponad 9 mln zł w cenowej czołówce Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Gmina Busko-Zdrój, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843), pod koniec stycznia opublikowała na internetowej stronie UMiG   plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. W opublikowanym zestawieniu najdroższą pozycją, biorąc pod uwagę Orientacyjną wartość zamówienia. jest wyszczególniona na pozycji … Czytaj dalej UMiG: Kładka nad ul. Starkiewicza i przebudowa ul. Rokosza za ponad 9 mln zł w cenowej czołówce Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.