Kalendarium: 20 września 1942 powstały Narodowe Siły Zbrojne, jedna z największych formacji zbrojnych w Polskim Państwie Podziemnym

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1942–1947, licząca w szczytowym okresie rozwoju około 75 tysięcy ludzi. NSZ były trzecią co do wielkości formacją zbrojną polskiego podziemia niepodległościowego okresu II wojny światowej, po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich. W czasie okupacji niemieckiej walczyła z Niemcami i zwalczała polskie formacje komunistyczne: Gwardię Ludową, Armię Ludową oraz partyzantkę radziecką i bandy rabunkowe. W … Czytaj dalej Kalendarium: 20 września 1942 powstały Narodowe Siły Zbrojne, jedna z największych formacji zbrojnych w Polskim Państwie Podziemnym