TP: Buska Rada Miejska udzieliła pozwolenia na budowę bloków przy Grotta. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości

26 listopada 2020 r., podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej, mimo głośnego sprzeciwu mieszkańców♂ buscy radni większością głosów wyrazili zgodę na budowę dwóch budynków w Zdroju, przy ul. Grotta. Podjętą wbrew woli lokalnej społeczności Uchwałę zaskarżyła pani dyrektor Anna Mazur.  9 czerwca 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wyrokiem W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. … Czytaj dalej TP: Buska Rada Miejska udzieliła pozwolenia na budowę bloków przy Grotta. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości